SOCIETATEA CARPATINĂ ARDELEANĂ – SATU MARE

Societatea Carpatină Ardeleană (SCA) – Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) este o asociaţie non-profit, neguvernamentală, fondată în 1891 la Cluj.

SCA are ca scop: protecţia mediului natural şi antropic; practicarea şi popularizarea drumeţiei şi a ecoturismului în general; cunoaşterea, popularizarea şi protecţia valorilor culturale şi etnografice.

După o pauză silită de 50 de ani (1948-1989), în 1991 SCA a fost reînfiinţată. În prezent funcţionează cu 18 filiale în diferite oraşe din Transilvania, cu centrul administrativ la Cluj.

SCA are şi un buletin informativ cu apariţie bilunară, cu titlul Erdélyi Gyopár – Floare de Colţ.

gyopar Magazinul bilunar

Filiala sătmăreană a SCA a fost înfiinţată în 1994 de un grup mic, dar entuziast de iubitori ai naturii cu misiunea: „Societate sănătoasă într-un mediu sănătos”. De atunci numărul membrilor este în continuă creştere, iar activitatea se diversifică, datorită şi unor membri-specialişti în ştiinţele naturale şi tehnice.

Membrii asociaţiei la Grâdina Zmeilor

În anul 2001, datorită creşterii volumului de activităţi şi în scopul dezvoltării pe termen lung am devenit persoană juridică independentă de administraţia de la Cluj, cu numele de “Societatea Carpatină Ardeleană – Satu Mare, Erdélyi Kárpát Egyesület – Szatmárnémeti”)

Activităţi mai importante ale SCA – Satu Mare:

În scopul aprofundării cunoştinţelor de mediu, organizăm în mod regulat excursii pentru membri şi simpatizanţi. Avem programe specifice pentru vârstnici şi familiile cu copii mici. În acest scop am cumpărat un teren cu livadă, vie şi o căsuţă la Viile Livezii, asigurând gratuit şi uşor accesibil recreerea.

Pe moşie
Vizită la obeliscul Széchenyi
Urmaşii înaintea noastră
Excursie familiară la Lacul Albastru
Petrecere cu trei generaţii

Avem mulţi membri tineri experimentaţi în drumeţie, ei organizează des expediţii şi drumeţii montane, de căţărare şi speologice în cerc restrîns; în ţară şi străinătate.

Sculpturi de lut la sfârşitul sec. XX
Crăciunul pe Piatra Craiului
Contralumină
Expediţie comună cu membri SalvaSpeo din Slovacia
Pe verticală
Pe creasta Munţii Rodnei
Ultima rază de lumină
Pasul următor ?
Şcoală de alpinism

Datorită creşterii numărului de membri şi diversificării opţiunilor sunt tot mai dese excursiile cicliste şi acvatice. Prin demonstraţiile cicliste de Ziua Pământului şi cu ocazia concursurilor de orientare ciclistă organizate anual, asigurăm programe şi pentru cicliştii amatori ai urbei noastre.

La pândă de broaşte
Turul Ardealului pe două roţi
Pentru aer curat
Excursie in Ucraina cu bicicleta

Cercul foto(cu tematică geografică şi biologică) existent de la înfiinţarea societăţii a avut expuneri premiate la mai multe expoziţii din ţară şi străinătate. Cu pozele şi diapozitivele acumulate până în prezent organizăm în mod regulat prezentări pentru elevi şi pentru public.

Parcul Naţional Retezat
Aşteptând ţânţarul
Sala Minunilor
Pista de decolare
Un braţ mort al râului Tur
Grădina Zmeilor
Peisaj ca înpoveşti
Rădaşca
Meteore
În marşalier !
La bronzat

Având şi caracter educativ, participăm des la manifestaţii culturale respectiv organizăm astfel de acţiuni.

Comemorare
În fiecare an, de Ziua Pământului se organizează tradiţionalul marş ciclist: „Pedalează cu noi!”; şi se organizează o expoziţie foto pe teme de protecţia mediului, frumuseţile peisajelor naturale, frumuseţile florei şi faunei. Legat de aceste expoziţii organizăm concursuri de desen pentru şcolari, tot pe teme de protecţia mediului.

Defilare pe biciclete de Ziua Pământului
Expoziţie în aer liber, 22 aprilie

În anul 2000 am organizat a IX-a ediţie a Taberei de vară a Societăţii Carpatine Ardelene în zona montană a judeţului Satu Mare, la Luna Şes. Tabăra de 4 zile, cu programele sale culturale, turistice bogate şi multicolore, cu cei peste 700 de participanţi chiar din cele mai îndepărtate ţări, a fost tabăra ecoturistică de dimensiunile cele mai mari din ţară de până atunci.

Segment de tabără
În cercul amical
Pregătiţi de drum
La iniţierea membrilor specialişti bine pregătiţi derulăm un număr tot mai mare de programe de ocrotire a naturii:

Avem un program pentru vindecarea şi repatrierea păsărilor răpitoare rănite, început în 1998. Până în prezent am reuşit să vindecăm şi să repatriem 48 de păsări rare şi ocrotite.

Doctorul si pacientul
Privire mustranta

În 1999 am demarat proiectul de lungă durată: „Refugiu”, cu sprijinul Centrului Ecologic Independent din Budapesta, proiect care vizează inventarierea şi protecţia bufniţelor şi a speciilor de lilieci locuitoare în clădirile din judeţul Satu Mare. Acest proiect este continuat în colaborare cu Asociaţia pentru Protecţia Liliecilor din România.

Bufniţă
Portret
Ne place aici !

În anul 2000 am finalizat programul „Identificarea, cartarea şi analiza surselor potenţiale de poluare din bazinul Tisei” în colaborare cu Centrul Ecologic Independent şi ECOTOP – Oradea, finanţată de CEI – Budapesta . Prin acest program am identificat şi analizat peste 350 halde de steril şi 15 iazuri de decantare din industria minieră. De atunci programul se derulează continuu, cu scopul analizării a încă 200 de obiective.

Haldă de steril

Programul „Un gest pentru Someş”, finanţat de REC România a avut scopul de a analiza cunoştinţele populaţiei din municipiul Satu Mare despre impactul poluării Someşului cu cianuri şi de a o conştientiza asupra consecinţelor poluării apelor.

Ocroteşte natura !
Viaţa lebedelor !

În anul 2001 am derulat programul „Înpreună pentru râuri curate” în colaborare cu ECOTOP Oradea, program finanţat de Consorţiul Partnership. Programul şi-a propus găsirea soluţiilor alternative de recultivare ale haldelor de steril în special de provenienţă minieră şi iniţierea dialogului dintre unităţile poluatoare, populaţia afectată direct, societăţile civile, organele de mediu şi legislativ.

Aspectul haldelor de steril

În mai 2001 de Ziua Oraşului Satu Mare am realizat un program în colaborare cu Primăria Satu Mare şi cu secţia de orientare turistică a Clubului Sportiv Someşul Satu Mare, care a cuprins o expoziţie foto pe teme de protecţia naturii, concurs de orientare sportivă în oraş, proiecţii de diapozitive şi căţărare pe un perete artificial. La acest program au participat peste 17.000 de persoane.

Fotografii despre bazinul Carpaţilor
Concurs de orientare pentru copii
Peretele de căţărat artificial
Demonstraţie de tehnică alpin: 5 alpinişti, 20 etaje, 70.000 spectatori

În cadrul programului ECO-TUR 2001 sprijinit de Consorţiul Partnership, am inventariat ecosistemele umede aparţinătoare râului Tur, zonă recent declarată protejată dar neexplorată în detaliu până în prezent. În afară de inventarierea geologică, hidrografică, botanică şi zoologică am studiat relaţiile şi efectele localităţilor învecinate. Scopul nostru este elaborarea unui proiect amplu de reconversie a fructificării potenţialului zonei, în sensul abandonării agriculturii tradiţionale nerentabile în favoarea ecoturismului şi a bioculturii.

Curbă de râu dezafectat
Aquafilia
Pădure în zona de aflux
Exploratorii

În vederea funcţionării cât mai eficiente şi la un nivel calitativ cât mai ridicat, participăm la o diversitate mare de cursuri cu tematică profesională şi de dezvoltare comunitară.

Curs de perfecţionare
Joc comun

În SCA Satu Mare avem 65 de membri activi înscrişi, ne întâlnim săptămânal. La derularea diferitelor programe ne ajută un număr mare de simpatizanţi. Suntem ONG-ul cel mai reprezentativ din judeţ cu profil ecoturistic şi de protecţia mediului.

Funcţionarea este organizată şi infrastructurată. Fiecare sector de activitate are responsabil, problemele importante se deliberează în comisiile de specialitate sau conducerea ia deciziile de rigoare.

Susţinem relaţii reciproce bune cu mass-media, localnicii, alte ONG-uri, organele guvernamentale, bisericile istorice.

Suntem în relaţii cu mai multe instituţii şi ONG-uri din ţară şi străinătate.