Kedves túrázók és érdeklődők!

 • A kirándulásaink és más eseményeink részvevői kijelentik, hogy megértették és elfogadták a részvételi feltételeinket és ezek ismeretében kijelentik továbbá, hogy a részvételre vonatkozó feltételeknek maradéktalanul megfelelnek, az ott rögzített előírásokat a túra és más eseményeink során betartják.
 • Kijelentik, hogy a vízi- és kerékpáros túrák részvételi feltételeire vonatkozó, lentebb ismertetett szabályokat megismerték, az abban foglaltakat tudomásul vették.
 • Kijelentik továbbá, hogy a részvételi feltételek megsértéséből eredő esetleges károkért a felelősség kizárólagosan a résztvevőt terheli
 • Kijelentik, hogy teljes körű kártérítési felelősséget vállalnak a túra során, vagy azzal összefüggésben, a túrához részére használatra átadott eszközökben, felszerelésekben a használat folytán keletkezett hibákért, hiányosságokért vagy károkért.
 • Kijelentik továbbá, hogy a túrán saját felelősségükre és kockázatukra vesznek részt.

Részvételi feltételeink:

1. Általános feltételek:

 • A túravezetőnek vagy esemény szervezőnek jogában áll és kötelessége azon személy túrából / eseményekből történő kizárására, aki saját vagy mások testi épségét, valamint a felszerelést veszélyezteti, a túravezető / esemény szervező bármilyen utasítását nem tartja be, figyelmen kívül hagyja vagy megsérti.
 • A résztvevők bármilyen értéktárgyat vagy használati eszközt (pl. telefon,
  fényképezőgép) csak saját felelősségükre hozhatnak az eseményeinkre. Azok elvesztéséből, megrongálódásából vagy megsemmisüléséből eredő károkért a szervezőt felelősség nem terheli.
 • A túrákon fénykép- és videofelvételek készülhetnek, melyeket a programok és egyesületünk népszerűsítésére az Erdélyi Kárpát Egyesület – Szatmárnémeti  és partnerei kiadványaikban és honlapjaikon (pl. Web, Facebook, Instagram, stb.) felhasználhatnak. Amennyiben a túrán résztvevőnek kifogása van az ellen, hogy róla felvételek készüljenek, azt kérjük, írásban, a túra vagy más esemény megkezdése előtt jelezni szíveskedjék. Előzetes írásbeli jelzés hiányában a résztvevők fénykép- és videofelvételek készítéséhez történő hozzájárulását megadottnak tekintjük.
 • Kirándulásaink és más eseményeink folyamán fokozottan ügyelni kell a terület tisztaságára és arra, hogy a természeti értékekben ne keletkezzen kár. A keletkezett szemetet össze kell gyűjteni és úgy tárolni, hogy az a környezetet ne szennyezze.
 • Túráinkon tilos a vadon élő növények és állatok begyűjtése, befogása. Kivételt képeznek a szedésre engedélyezett gombák és gyógynövények, a minimálisan szükséges mennyiségben.
 • Túráinkon tilos a zajkeltés, hangoskodás és minden olyan viselkedés, ami a túratársak és a természet nyugalmát megzavarhatja.
 • Gyalogos-, kerékpáros- és vízi túráinkon tilos a motorizált járművekkel való részvétel. E járműveket csak vészhelyzet esetén a bajbajutottak megmentésére lehet csak bevetni.

2. Felszerelés:

 • A gyalogtúrákon az ajánlott minimális felszerelés hátizsák, bakancs (közepes, közepesen nehéz és nehéz túrákon), az időjárásnak megfelelő ruházat (szél, napsütés, hideg, csapadék elleni öltözet), napszemüveg, stb.
 • Túráinkon a résztvevő kötelesek saját maguk és az általuk kisért kiskorúak számára a szükséges élelmet és folyadékot a megfelelő mennyiségben biztosítani. A szervező nem kötelezhető a szükséges élelem és folyadék biztosítására.
 • Túráinkon javasolt a napvédő krém valamint a vérszívó rovarok elleni védelmet nyújtó készítmények használata. A szervező nem tudja biztosítani minden résztvevő számára ezen készítményeket.
 • Speciális esetekben a túravezető / esemény szervező a túra meghirdetésekor bővebb felszerelés listát állíthat össze, amelynek megléte minden résztvevő esetében kötelező.

3. Kirándulásokra vonatkozó feltételek:

 • A résztvevő kötelessége egészségi állapotának, erőnlétének, felszerelésének megfelelő nehézségű túrát válassztania.
 • A résztvevő tudomásul veszi, hogy hegyi és magashegyi túráinkon érheti baleset, ill. egészségkárosodás. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a túrán vagy a hozzá kapcsolódó utazás során esetlegesen őt érő anyagi és nem vagyoni károkért a túraszervezőt és/vagy túravezetőt semmilyen felelősség nem terheli, sem a túra szervezővel, sem a túra vezetőjével szemben a résztvevő igényt nem érvényesíthet.
 • A résztvevőnek kötelessége az esetlegesen fennálló gyógyszeres kezelésről, a teljesítő és koncentráló készségre hatással lévő szerek fogyasztásáról, illetve bármely a tudatállapotot, fizikai képességeket akár ideiglenesen csökkentő betegségről vagy állapotról a túravezetőt tájékoztatni. Különösen fontos tájékoztatási kötelezettség terheli a résztvevőt az alábbiak kapcsán: cukorbetegség, szédüléses Lyme-kór, az epilepszia, a vérzékenység és rovarcsípésre vonatkozó allergia. Ezen utóbbi esetekben a túravezető külön egyeztet a résztvevővel a résztvevő biztonsága érdekében.
 • Alkohol, drog és egyéb tudatmódosító szerek befolyása alatt állók a túrán nem vehetnek részt. A megfelelő fizikai és pszichés állapot nyilvánvaló hiányában a jelentkező a túrán nem vehet részt, jelentkezését a túravezető visszautasítja.
 • A vízitúrákon csak jó fizikai állapotban lévő, az önmentés képességével rendelkező, jól úszó személy vehet részt.
 • Vízitúrákon valamennyi résztvevő mentőmellénnyel (vadvízi túrákon bukósisakkal is), kerékpáros túrákon pedig bukósisakkal és láthatósági mellénnyel kell rendelkezzen. Ezeket a túra során végig kötelező viselni.
 • A résztvevők mind a vízi-, mind a kerékpártúra teljes időtartama alatt kötelesek a vízi és közúti közlekedési szabályokat betartani.
 • A részvételhez szükséges eszközöket mindenki maga biztosítja és az ő feladata a felszerelés állapotának ellenőrzése.
 • Túráinkon a részvevőknek tilos a csoport elhagyása, a túravezető megelőzése ill. lemaradni a csoportot záró segéd túravezetőtől, előzetes értesítés nélkül. A csoport csak a túravezető/segéd túravezető jóváhagyásával lehetséges.

4. Kiskorúak részvétele

 • Minden  18.-ik életévét be nem töltött személy csak szülő vagy közeli hozzátartozó, rokon vagy más felnőtt személy kíséretében vehet részt a túrákon, ha az illető felelősséget vállal érte.
 • A kiskorúak viselkedéséért és testi épségéért az őket kísérő felnőttek felelnek.

 

az ERDÉLYI KÁRPÁT EGYESÜLET – SZATMÁRNÉMETI vezetősége
Szatmárnémeti – 2021.02.10